За втори пореден път традиционният спортен турнир по Унифайт за деца предизвика много емоции и вълнения сред ученици, учители и гости в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, с. Хераково.
Спортният празник се проведене на 12.06. от 10.00 часа в предварително подготвения двор на училището. Присъстваха състезатели от няколко спортни клуба от град София и Софийска област.
Турнирът бе открит от кмета на община Божурище г-н Георги Димов, който приветства всички и пожела успех на състезателите.
Проведената спортна проява кореспондира директно с интересите и необходимостта на младите хора от малките населени места за водене на здравословен начин на живот и придобиване на нови спортни умения.
Учителският колектив на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ споделя общи разбирания и стремеж за превантивна работа свързана с изграждането на здравна култура у подрастващите и усвояването на знания и компетенции за избягване на рискови за здравето практики. Това от своя страна ще доведе до намаляване на проблема с антисоциалното поведение и превенция на проявите на агресия и зависимости сред младото поколение.
Г-н Цветолюб Станев, председател на Българска Федерация „Унифайт“, благодари на кмета на община Божурище, г-н Георги Димов,  и на директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методии“, г-жа Искра Кацарска за оказаната подкрепа и желанието с което работят с децата.
Този празник на физическата активност допринесе за изграждането на спортно-образователна среда, насърчаваща развитието на потенциала на всеки млад човек за личностно развитие и успешна социализация.