ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

История на училището

Училище и просветно дело в с. Хераково

В с. Хераково е съществувало училище още преди Освобождението от османско владичество – 1860 г. В началото не е имало специално построена сграда и обучението се е провеждало в частни ниски стаички с малки прозорчета и оскъдно осветление.

За първи път сграда на училището е построена през 1890 г. През учебната 1928 – 1929 г. е създадена училищна библиотека. През 1929 – 1930 г. родителите от махала Бобен, подпомогнати от кметството в с. Хераково, построяват училищна сграда и отварят училище за началния етап.

През 1930 – 1931 учебна година се сливат първоначалното училище и прогимназията в Народно основно училище.

През 1934 г. училището в с. Хераково е обявено за средищно, включващо селата Златуша, Росоман, Делян, Пролеша, Пожарево, Белица и Храбърско. Учебните занятия се провеждат на две смени, тъй като не достигат учебни стаи. Наети са и частни сгради. На 4 декември 1934 г. започва да функционира Народен университет, учреден от училището, съвместно с читалището и обществеността.Административни услуги