Екип

Искра Кацарска – директор, завършила СУ „Св. Климент Охридски“, магистър;

Росица Кефирова – учител по български език и литература, завършила СУ „Св. Климент Охридски“, магистър;

Любомир Кабакчиев – учител по математика, завършил Висш педагогически институт Коми АССР, магистър;

Цветолюб Станев – учител по английски език, завършил НСА „Васил Левски“, докторант по биомеханика;

Пенка Иванова – начален учител, завършила СУ „Св. Климент Охридски“, магистър;

Георги Минков – учител по география и икономика, завършил СУ „Св. Климент Охридски“, магистър;

Василка Йорданова –  начален учител, завършила ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност актьорско майсторство, магистър.